صفحه اصلی ارسال ایمیل افزودن به سایت های منتخب Panasonic
کارتریج
Panasonic
محصولات
fjrigjwwe9r1Group:tozihat
نمایندگی فروش تونر فکس درام فکس و کارتریج فکس پاناسونیک : 33990610 - 33955969 – 33948792 شما مشتریان عزیز می توانید مواد مصرفی فکس پاناسونیک و کارتریج و تونر درام فکس پاناسونیک را مشاهده و محصول اصلی و اورجینال پاناسونیک را خریداری نمایید . فروش اینترنتی کاربن فکس پاناسونیک . کاربن فیلم فکس پاناسونیک KX-FA52 . خرید اینترنتی کاربن فکس پاناسونیک . کاربن فیلم فکس پاناسونیک KX-FA57 . کاربن فیلم فکس پاناسونیک KX-FA54 . کاربن فیلم فکس پاناسونیک KX-FA55. کاربن فیلم فکس KX-FA136 . شارژ تونر فکس لیزری 2025 پاناسونیک . سرویس کارتریج 2085 پاناسونیک . تونر فکس 612 پاناسونیک مدل KX-FA83E . درام فکس پاناسونیک KX-FA84E . فروش درام فکس KX-FA86E . فروش تونر فکس پاناسونیک KX-FA411E . درام فکس پاناسونیک KX-F412E . فروش تونر فکس پاناسونیک KX-FA85E . کاربن فکس پاناسونیک . پودر شارژ تونر فکس پاناسونیک . فروش تونر فکس پاناسونیک . درام فکس لیزری پاناسونیک . کارتریج فکس پاناسونیک . فروش پودر فکس لیزری 2025 پاناسونیک . فروش شارژ کارتریج فکس پاناسونیک . فروش کاربن فکس 701 پاناسونیک . تعمیرات درام و تونر فکس پاناسونیک. فروش درام فکس 2025 پاناسونیک . تونر فابریک فکس 802 پاناسونیک . فروش کاربن فکس پاناسونیک KX-FP701 . فروش کاربن فیلم فکس حرارتی پاناسونیک. کاربن فکس KX-FP711 . کاربن فیلم فکس پاناسونیک KX-FP365 . فروش تونر فکس MB2025 . فروش درام فکس MB2030 . کاغذ رول فکس پاناسونیک . تونر فکس لیزری MB2085 . کاربن فیلم فکس پاناسونیک . فروش تونر درام فکس mb2120 . تونر فکس لیزری mb2186 پاناسونیک . فروش درام فکس 2090 پاناسونیک . کارتریج FAT472E فکس 2120 پاناسونیک .
تاریخ بروز رسانی یکشنبه 15:58:24 9 تیر ماه 1398 9 ژوئن 2019 15:58:24 GMT

 
تونر KX-FAT411E فکس پاناسونیک
تونر
fjrigjwwe9r1products:txt
fjrigjwwe9r1products:txt
کارتریج KX-FAT411E فکس لیزری پاناسونیک
مورد استفاده در مدلهای
• فکس KX-MB2025 پاناسونیک
• چاپگر KX-MB2010 پاناسونیک
• فکس KX-MB2030 پاناسونیک
• فکس KX-MB1900 پاناسونیک
• فکس KX-MB2000 پاناسونیک
• فکس KX-MB2085 پاناسونیک
• فکس KX-MB2090 پاناسونیک
• پودر مصرفی با تعداد چاپ 1500 الی 2000 برگ با تراکم 7 درصد

درام KX-FAD412E فکس پاناسونیک
درام
fjrigjwwe9r1products:txt
fjrigjwwe9r1products:txt
یونیت درام 412 فکس لیزری پاناسونیک
• درام فکس KX-MB2030 پاناسونیک
• درام فکس KX-MB1900 پاناسونیک
• یونیت درام فکس KX-MB2000 پاناسونیک
• کارتریج درام فکس KX-MB2085 پاناسونیک
• یونیت درام فکس KX-MB2090 پاناسونیک
• تعداد کارکرد قطعه درام حداکثر تا 6000 برگ

تونر KX-FA83E فکس پاناسونیک
تونر
fjrigjwwe9r1products:txt
fjrigjwwe9r1products:txt
کارتریج A83 فکس پاناسونیک
• کارتریج فکس پاناسونیک KX-FL513
• تونر فکس پاناسونیک KX-FL540
• تونر فکس پاناسونیک KX-FL541
• پودر فکس پاناسونیک KX-FL611
• کارتریج فکس پاناسونیک KX-FL612
• تونر فکس پاناسونیک KX-FL613
• کارتریج فکس پاناسونیک KX-FLM672
• کارتیج فکس پاناسونیک KX-FLM662
• کارتریج فکس پاناسونیک KX-FLM653
• پودر مصرفی قابل چاپ تا 2500 برگ

درام یونیت فکس KX-FA84E پاناسونیک
درام یونیت درام A84 فکس پاناسونیک
• درام یونین فکس پاناسونیک KX-FL513
• درام فکس پاناسونیک KX-FL540
• یونین درام فکس پاناسونیک KX-FL541
• کارتریج درام فکس پاناسونیک KX-FL611
• درام یونیت فکس پاناسونیک KX-FL612
• کارتریج فکس پاناسونیک KX-FL613
• درام فکس پاناسونیک KX-FLM672
• یونیت کارتریج فکس پاناسونیک KX-FLM662
• درام فکس پاناسونیک KX-FLM653
• چاپ قطعه درام حداکثر تا 10000 برگ

کارتریج KX-FAT472E فکس لیزری پاناسونیک
کارتریج
fjrigjwwe9r1products:txt
fjrigjwwe9r1products:txt
یونیت درام FAT472 فکس لیزری پاناسونیک
تعداد چاپ صفحات تا 2000 برگ
کارتریج فکس لیزری MB2120 پاناسونیک
یونیت درام فکس لیزری MB2130 پاناسونیک
کارتریج فکس لیزری MB2168 پاناسونیک

تونر KX-FAT421 فکس لیزری پاناسونیک
تونر
fjrigjwwe9r1products:txt
fjrigjwwe9r1products:txt
تونر FAD421 فکس لیزری پاناسونیک
تعداد چاپ صفحات 2000 برگ
کارتریج فکس لیزری KX-MB2275 پاناسونیک
کارتریج فکس لیزری KX-MB2235 پاناسونیک
کارتریج درام فکس لیزری KX-MB2210 پاناسونیک
کارتریج درام فکس لیزری KX-MB2270 پاناسونیک

کارتریج درام KX-FAD422 فکس پاناسونیک
کارتریج
fjrigjwwe9r1products:txt
fjrigjwwe9r1products:txt
کارتریج درام FAD422 فکس پاناسونیک
تعداد چاپ صفحات 18000 برگ
کارتریج فکس لیزری KX-MB2275 پاناسونیک
کارتریج فکس لیزری KX-MB2235 پاناسونیک
کارتریج درام فکس لیزری KX-MB2210 پاناسونیک
کارتریج درام فکس لیزری KX-MB2270 پاناسونیک

تونر KX-FA85E فکس پاناسونیک
تونر
fjrigjwwe9r1products:txt
fjrigjwwe9r1products:txt
کارتریج A85 فکس لیزری پاناسونیک
• پودر مصرفی فکس چاپ تا 5000 برگ
• تونر فکس پاناسونیک KX-FLB802
• تونر فکس پاناسونیک KX-FLB852
• تونر فکس پاناسونیک KX-FLB882


درام KX-FA86E فکس پاناسونیک
درام کارتریج درام A86 فکس لیزری پاناسونیک
• یونیت درام فکس KX-FLB802
• کارتریج درام فکس پاناسونیک KX-FLB852
• کارتریج درام فکس پاناسونیک KX-FLB882
• چاپ قطعه درام حداکثر تا 10000برگ

رول کاغذ حرارتی فکس پاناسونیک
رول
fjrigjwwe9r1products:txt
fjrigjwwe9r1products:txt
رول فیلم کاغذی فکس پاناسونیک
قابل استفاد در فکس های حرارتی پاناسونیک
رول کاغذ فکس KX-FT981
رول کاغذ فکس KX-FT501
رول کاغذ فکس KX-FT983
رول کاغذ فکس KX-FT987

کاربن فیلمKX-FA57 فکس پاناسونیک
کاربن
fjrigjwwe9r1products:txt
fjrigjwwe9r1products:txt
کارتریج A57 فکس پاناسونیک
• فیلم مصرفی 70 متری
• تعداد چاپ مصرفی 210 برگ
قابل استفاده در فکس های پاناسونیک مدلهای :
• فکس KX-FP701 پاناسونیک
• فکس KX-FP711 پاناسونیک
• فکس KX-FP365 پاناسونیک
• فکس KX-FP388 پاناسونیک
• فکس KX-FP387 پاناسونیک
• فکس KX-FP342 پاناسونیک
• فکس KX-FP362 پاناسونیک


کاربن فیلم KX-FA52 فکس پاناسونیک
کاربن
fjrigjwwe9r1products:txt
fjrigjwwe9r1products:txt
کارتریج A52 فکس پاناسونیک
• متراژ فیلم مصرفی 30 متر
• تعداد برگ مصرفی 90 برگ
• قابل استفاده در فکس پاناسونیک مدلهای :
• فکس KX-FP206 پاناسونیک
• فکس KX-FP218 پاناسونیک
• فکس KX-FG2452 پاناسونیک
• فکس KX-FG255 پاناسونیک
• فکس KX-FC265 پاناسونیک
• فکس KX-FC275 پاناسونیک


کاربن فیلم فکس پاناسونیک KX-FA54
کاربن
fjrigjwwe9r1products:txt
fjrigjwwe9r1products:txt
کارتریج A54 فکس پاناسونیک
• فیلم مصرفی 35 متری
• تعداد چاپ صفحه 120 برگ
• قابل استفاده در مدلهای زیر
• فکس پاناسونیک KX-FP141
• فکس پاناسونیک KX-FP142
• فکس پاناسونیک KX-FP145
• فکس پاناسونیک KX-FC241
• فکس پاناسونیک KX-FC245
• فکس پاناسونیک KX-FC248
• فکس پاناسونیک KX-FC392کاربن فیلم KX-FA55 فکس پاناسونیک
کاربنکارتریج A55 فکس پاناسونیک
• کاربن فکس پاناسونیک KX-FP82
• کاربن فیلم فکس پاناسونیک KX-FC95
• کاربن فکس پاناسونیک KX-FP151
• کاربن فکس پاناسونیک KX-FP152
• کاربن فیلم فکس پاناسونیک KX-FP155
• کارتریج فکس پاناسونیک KX-FPC161
• کاربن فکس پاناسونیک KX-FPC165
• کاربن فیلم فکس پاناسونیک KX-FPC168
• رول کاربن فکس پاناسونیک KX-FC175
• کارتریج فکس پاناسونیک KX-FC178
• رول فیلم فکس پاناسونیک KX-FPC185
• فیلم مصرفی 50 متری
چاپ تا 150 برگ صفحه A4

کاربن فیلم KX-FA136 فکس پاناسونیک
کاربن کاربن فیلم A136 فکس پاناسونیک
• کارتریج فکس پاناسونیک KX-FM220
• کاربن فیلم فکس پاناسونیک KX-FM230
• رول فیلم فکس پاناسونیک KX-FM260
• کاربن فکس پاناسونیک KX-FP195
• کارتریج فکس پاناسونیک KX-FP200
• کاربن فیلم فکس پاناسونیک KX-FP245
• رول فیلم فکس پاناسونیک KX-FP250
• کاربن رول فکس پاناسونیک KX-FP101
• فیلم فکس پاناسونیک KX-F1110
• فیلم فکس پاناسونیک KX-FP108
• فیلم مصرفی 100 متری
چاپ تا 300 برگ صفحه A4
Panasonic